Petr Adámek

                                 1973, Prague, Czech Republic                                      

profesional freelance photographer

 

photo@ap-photography.cz

+420 602 308 525

 

 

 

 

Můj vztah s fotografií začal v mých deseti letech. Po studiu fotografie na střední škole jsem prošel mnoha obory fotografie, portrétních, technických a reportážních směrů. Cestou od klasických analogových postupů až po současnou digitální formu záznamu a postprocesu. Přesto, že se v oblasti profesionální fotografie pohybuji už dvacetpět let, vím, že křivka učení je nekonečná. Fotografie je úžasná věc, oslovuje lidi po smyslové stránce a nechává každému prostor pro svojí interpretaci informací. Myslím, ale, že i v dnešní uspěchané době by v ní, jako v každém jiném umění mělo být vidět alespoň trochu řemesla. 

V současné době pracuji jako fotograf na volné noze. Spolupracuji s klientelou ve firemním i soukromém sektoru, publikuji. Více info a reference na vyžádání mailem. 

Profesionální zaměření:

 • portrétní a módní fotografie
 • aranžovaná produktová fotografie
 • fotografie architektury a interiérů
 • reportážní fotografie
 • svatby a portrétní rodinná fotografie
 • dekorativní fotografie do interiérů
 • Kompletní pokrytí potřeb prezentace vaší firmy po vizuální stránce, PR portréty, firemní tiskoviny, výroční zprávy, kalendáře, události, produktová fotografie. Možnost grafického zpracování, tisku i webových aplikací.

 

Volná tvorba:

 • fotografie přírody a krajin

Možnost individuálních workshopů.

 

My relationship with photography began when I was ten years old. After studying photographs of high school, I passed  many fields of photography studies, portraits, technical and documentary specializations. On the way from classic analog processes to digital recording and postprocessing. Although the move in the professional photography has twenty-five years, I know that learning curve is infinite. Photography is a wonderful thing that attracts people through the senses and leaves space for everyone with its interpretation of information. However, I believe  that even in these fast-moving times, there should be at least a little skill and profession visible in it, as in any other art.

I am currently working as a freelance photographer. I work with clients in the corporate and private sector. More info and references on request by email.

Professional specialization:

 • portrait and fashion photography
 • arranged product photography
 • photography of architecture and interiors
 • documentary photography
 • wedding photography and family portraits 
 • Complete service coverage of your company presentation visual, business portraits, company press, annual reports, calendars, product photography. Possibility of graphic processing, printing and web applications.

 

Personal work:  

 •   nature and landscape photography  

  The possibility of individual workshops.